Magazynowanie

W zakresie magazynowania świadczymy następujące usługi:

 • Operacje przeładunkowe
 • Krótko- i długoterminowe składowanie towarów
 • Kontrola jakościowa i ilościowa składowanych dóbr
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji składowanych dóbr
 • Szeroko pojęte konfekcjonowanie towarów
 • Usługi postojowo-parkingowe

Dlaczego ROK-LOG?

 • Ponad 1500 m² powierzchni magazynowej klasy A
 • Cena i zakres usług dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb
 • Dogodna lokalizacja – 5km do obwodnicy Poznania
 • Parking dla ciężarówek
 • Wykwalifikowana i zaufana kadra pracownicza
 • Nowoczesny system zarządzania gospodarką magazynową umożlwiający między innymi elektroniczną identyfikację towarów
 • Elastyczne godziny pracy magazynu
 • Czystość i dbałość o powierzony towar

 Cennik  

Ilość palet m-cznie Przechowywanie palety stawka w PLN netto Ilość palet przyjętych i wydanych m-cznie Przyjęcie palety lub wydanie palety stawka w PLN netto
0-100 1 0-100 5
101-500 0,8 101-500 4,5
501-1000 0,6 501-1000 4
pow 1000 0,5 pow 1000 stawka do uzgodnienia indywidualnie

Cennik usług dodatkowych

 1. Przechowywanie palet o wymiarach nie normatywnych- opłata uzgadniana indywidualnie
 2. Dostawa towaru w dni od piątku od godz 22:01 do poniedziałku do godz 5:59 – opłata uzgadniana indywidualna,
 3. Dostawa towaru w dni świąteczne – opłata uzgadniana indywidualna,
 4. Praca magazyniera- 1 roboczogodzina – 50PLN
 5. Praca wózka widłowego – 1 roboczogodzina / 75PLN
 6. Inne prace magazynowe związane z obsługą klienta –opłata uzgadniana indywidualnie