Najważniejsze Zasady Magazynowania

Rozwój handlu oraz usług spowodował, że magazynowanie stało się w ostatnim czasie pojęciem znacznie szerszym niż dotąd. Pod pojęciem magazynu nie rozumie się już tylko jednostki organizacyjnej przeznaczonej do składowania zapasów. Jest to także miejsce dystrybucji towarów. Mówiąc o magazynie, coraz częściej myśli się nie o pomieszczeniu funkcjonującym przy przedsiębiorstwie, ale o …

Jakie wyróżniamy prace związane z procesem magazynowania?

Najogólniej mówiąc są to: • czynności rozładunkowe towarów• czynności załadunkowe towarów• obsługa urządzeń transportu wewnątrz magazynu• ręczne przenoszenie ładunków• ręczne podnoszenie ładunków. By każda wymienionych wyżej prac mogła być jak najbardziej efektywnie wykorzystywana – każdy z niżej wymienionych zasobów musi pracować bez zastrzeżeń. Są to: kierownik magazynu, główny logistyk, sekretarka, …